Bình luận ý kiến: Cuộc sống trong ngôn từ lâu dài hơn chính bản thân đời người

Bình luận ý kiến: Cuộc sống trong ngôn từ lâu dài hơn chính bản

Bình luận câu nói: Qua một nỗi lòng, một cảnh ngộ, một sự việc của nhân vật, nhà văn muốn đối thoại với các bạn về một vấn đề nhân sinh

Bình luận câu nói: Qua một nỗi lòng, một cảnh ngộ, một sự việc

Phân tích cách kết thúc của truyện Vợ nhặt và cách kết thúc truyện Rừng xà nu

Phân tích cách kết thúc của truyện Vợ nhặt và cách kết thúc truyện

Cảm nhận của anh chị về hình tượng Mị trong đêm cởi trói cho A Phủ

Cảm nhận của anh chị về hình tượng Mị trong đêm cởi trói cho

Cảm nhận của anh/chị về chi tiết nồi “chè khoán” của bà cụ Tứ và “xương rồng luộc chấm muối” trong lời kể của nhân vật người đàn bà hàng chài

Cảm nhận của anh/chị về chi tiết nồi “chè khoán” của bà cụ Tứ

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình

Phân tích và làm sáng tỏ ý nghĩa của câu nói: Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Phân tích và làm sáng tỏ ý nghĩa của câu nói: Đường đi khó

Nghị luận xã hội về Nói KHÔNG với các tệ nạn xã hội

Nghị luận xã hội về Nói KHÔNG với các tệ nạn xã hội Bài

Suy nghĩ về Sống có trách nhiệm đối với cộng đồng

Suy nghĩ về Sống có trách nhiệm đối với cộng đồng Bài làm Trên

Suy nghĩ về Trách nhiệm của bản thân đối với gia đình

Suy nghĩ về Trách nhiệm của bản thân đối với gia đình Bài làm

Dàn ý Nêu cảm nghĩ về truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng lớp 9

Dàn ý Nêu cảm nghĩ về truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng lớp 9

Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân

Đề bài: Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn