Home / Bài văn mẫu hay lớp 10 / Viết một đoạn văn về chủ đề sau: Bài tập về nhà thì có hại hay có ích.

Viết một đoạn văn về chủ đề sau: Bài tập về nhà thì có hại hay có ích.

Viết một đoạn văn về chủ đề sau: Bài tập về nhà thì có hại hay có ích.

Bài làm

Theo quan điểm của tôi thì bài tập về nhà thì hữu ích với học sinh vì nhiều lý do. Trước hết, học sinh được dạy cách làm mọi thứ một mình bằng việc làm bài tập về nhà hàng ngày. Chúng có thể quản lý được thời gian của mình và hoàn thành bài tập độc lập. Bài tập về nhà khuyến khích tính tự giác cao vì chúng cần làm nghiên cứu và đọc tài liệu về những chủ đề liên quan để làm bài tập về nhà của mình. Hơn nữa, những học sinh muốn làm bài tập về nhà mà được giáo viên giao cho thì có khả năng tiến bộ đáng kể trong việc học của mình. Điều này là bởi vì làm bài tập về nhà giúp chúng hiểu bài hơn. Thêm vào đó, bài tập về nhà cho bố mẹ có cơ hội biết được con mình đang học gì ở trường hoặc có thể giúp giáo viên đánh giá được học sinh của mình hiểu bài có tốt không. Vì tất cả các lý do trên nên tôi nghĩ học sinh nên làm bài tập về nhà.

Xem thêm:  Tự học - hành trình của sự tìm kiếm và sáng tạo. (Yêu cầu viết bài văn)

Check Also

7246 1494911290063 1020 310x165 - Viết một đoạn văn về những thuận lợi của việc tự điều hành kinh doanh

Viết một đoạn văn về những thuận lợi của việc tự điều hành kinh doanh

Viết một đoạn văn về những thuận lợi của việc tự điều hành kinh doanh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *