văn cảm nghĩ Archive

Nêu lên ý kiến về câu nói Phong cách chính là người

Đề bài: Buy- phông, nhà văn Pháp nổi tiếng, có viết: “Phong cách chính

Cảm nhận của anh chị về nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao

Đề bài: Cảm nhận của anh chị về nhân vật Chí Phèo trong truyện

Cảm nghĩ về người thân của mình

Đề bài: Cảm nghĩ về người thân của mình Bài làm Cảm nghĩ về

Những cảm nhận sâu sắc của anh chị qua tìm hiểu cuộc đời nhà văn Nguyễn Đình Chiểu

Đề bài: Những cảm nhận sâu sắc của anh chị qua tìm hiểu cuộc

Suy nghĩ về vấn đề tác giả Thân Nhân Trung trong Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất

Đề bài: Suy nghĩ về vấn đề tác giả Thân Nhân Trung trong "Bài kí

Suy nghĩ về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và ác, người tốt và kẻ xấu trong xã hội xưa và nay trong Tấm Cám

Đề bài: Suy nghĩ về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và ác, người

Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên bước chân vào trường phổ thông trung học

Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên bước chân vào trường phổ

Cảm nhận về bức tranh phố huyện lúc nửa đêm trong Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Đề bài: Cảm nhận về bức tranh phố huyện lúc nửa đêm trong Hai

Cảm nhận nhân vật Tấm trong truyện Tấm Cám

Đề bài: Cảm nhận nhân vật Tấm trong truyện Tấm Cám Bài làm Cảm

Cảm nhận khổ 5,6,7 trong bài Sóng của Xuân Quỳnh

Đề bài: Cảm nhận khổ 5,6,7 trong bài Sóng của Xuân Quỳnh Bài làm

Cảm nhận về thân phận người phụ nữ xưa.

 Đề bài: Cảm nhận về thân phận người phụ nữ xưa Bài làm Cảm

Cảm nhận bài Sóng của Xuân Quỳnh

Đề bài: Cảm nhận bài Sóng của Xuân Quỳnh Bài làm Cảm nhận bài