Home / Soạn văn lớp 9 / Soạn văn lớp 9 tập 2 rút gọn

Soạn văn lớp 9 tập 2 rút gọn

Soạn bài: Tuần 19 – Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Tuần 19 – Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học Hướng dẫn II – ĐỀ BÀI 1. Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: "Văn chương […] có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. …

Read More »

Bài 34 – Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

thivietvan img - Bài 34 - Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Bài 34 – Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi Hướng dẫn I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN VIẾT THƯ (ĐIỆN) CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI a) Một số trường hợp cụ thể cần viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi – Các vị lãnh đạo các nước gửi thư (điện) chúc mừng nhau nhân ngày Quốc khánh của mỗi …

Read More »