Home / Soạn văn lớp 9 / Soạn văn lớp 9 tập 1 (page 4)

Soạn văn lớp 9 tập 1

Trau dồi vốn từ

thivietvan img - Trau dồi vốn từ

Trau dồi vốn từ Hướng dẫn I – NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Từ là chất liệu tạo nên câu. Muốn miêu tả chính xác sự vật hiện tượng và cảm nghĩ của mình thì phải có vốn từ phong phú và phải hiểu chính xác nghĩa của từ. Trau dồi vốn từ do đó là việc …

Read More »

Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) (Tự học có hướng dẫn)

thivietvan img - Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) (Tự học có hướng dẫn)

Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) (Tự học có hướng dẫn) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Đoạn trích nằm ở phần thứ hai trong Truyện Kiều (Gia biến và lưu lạc). Sau khi gia đình bị vu oan, Kiều quyết định bán mình để lấy tiền cứu cha và gia đình khỏi …

Read More »

Miêu tả trong văn tự sự

thivietvan img - Miêu tả trong văn tự sự

Miêu tả trong văn tự sự Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Muốn cho văn bản tự sự (kể chuyện) sinh động, gợi cảm, hấp dẫn, người ta thường thêm yếu tố miêu tả vào. – Yếu tố miêu tả cảnh vật, nhân vật, sự việc không lấn át việc kể chuyện mà chỉ …

Read More »

Thuật ngữ

thivietvan img - Thuật ngữ

Thuật ngữ Hướng dẫn I – NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Thuật ngữ là một lớp từ vựng đặc biệt của ngôn ngữ dùng để biểu thị các khái niệm khoa học và công nghệ (kĩ thuật). Thuật ngữ khác từ vựng thông thường ở chỗ: – Tính chính xác: Thuật ngữ dùng để biểu thị những …

Read More »

Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

thivietvan img - Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Đoạn trích nằm ở phần đầu của truyện (từ câu số 39 đến câu số 56). Nội dung tả cuộc đi chơi xuân của chị em Thúy Kiều. Chính tại cuộc đi chơi này, Thúy Kiều đã thắp hương cho Đạm Tiên và …

Read More »

Chị em Thúy Kiều (Trích Truyện Kiều)

thivietvan img - Chị em Thúy Kiều (Trích Truyện Kiều)

Chị em Thúy Kiều (Trích Truyện Kiều) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Đoạn trích nằm ở phần đầu Truyện Kiều từ câu số 15 đến câu số 38, giới thiệu gia cảnh của nhà Vương viên ngoại (Có nhà viên ngoại họ Vương – Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc hung – Một …

Read More »

Truyện Kiều của Nguyễn Du

thivietvan img - Truyện Kiều của Nguyễn Du

Truyện Kiều của Nguyễn Du Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Du (1765 – 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên ; quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ; sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc có truyền thống về văn học. Nguyễn …

Read More »

Sự phát triển của từ vựng

thivietvan img - Sự phát triển của từ vựng

Sự phát triển của từ vựng Hướng dẫn I – NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ngoài phương thức phát triển từ vựng bằng cách tạo thêm nghĩa mới cho những từ ngữ đã có, còn có phương thức tạo thêm từ ngữ mới. 2. Việc tạo ra những từ ngữ hoàn toàn mới là ít hơn nhiều …

Read More »