Home / Soạn văn lớp 7 / Soạn văn lớp 7 tập 1 rút gọn

Soạn văn lớp 7 tập 1 rút gọn

Bài 17 – Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

ao dai2 310x165 - Bài 17 - Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Bài 17 – Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) Hướng dẫn RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ 1. Làm các bài tập chính tả. a) Điền vào chỗ trống: – Điền một chữ cái, một dấu thanh hoặc một vần vào chỗ trống, ví dụ: + Điền X hoặc s vào chỗ trống: xử lí, sử dụng, giả sử, xét xử. …

Read More »

Bài 15 – Sài Gòn tôi yêu

unnamed 310x165 - Bài 15 - Sài Gòn tôi yêu

Bài 15 – Sài Gòn tôi yêu Hướng dẫn ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1. Sài Gòn tôi yêu là một bài tùy bút của Minh Hương. Bài này thế hiện tình cảm yêu mến và những ấn tượng của tác giả về Sài Gòn trên các phương diện chính: thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, cuộc sông sinh hoạt …

Read More »

Bài 14 – Chơi chữ

thaohuyen7 1492822 310x165 - Bài 14 - Chơi chữ

Bài 14 – Chơi chữ Hướng dẫn I. THẾ NÀO LÀ CHƠI CHỮ? Gợi ý trả lời câu hỏi 1. Trong bài ca dao này có 3 từ lợi: Từ “lợi” đầu có nghĩa là thuận lợi, thuận lộc. Trong câu cuối, “lợi” thì “có lợi” mới nghe ta có thể nghĩ rằng lợi ở đây được dùng đúng theo …

Read More »