Home / Soạn văn lớp 12 / Soạn văn lớp 12 tập 2 rút gọn (page 2)

Soạn văn lớp 12 tập 2 rút gọn

Tuần 27 – Số phận con người (trích)

thivietvan img - Tuần 27 - Số phận con người (trích)

Tuần 27 – Số phận con người (trích) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mi-khai-in A-lếch-xan-đrô-vích Sô-lô-khốp (1905 – 1984) là nhà văn hiện thực vĩ đại của Liên Xô. Nhà văn sinh trưởng trong một gia đình nông dân ở thị trấn Vi-ô-sen-xcai-a, một địa phương ở vùng thảo nguyên sông Đông, thuộc …

Read More »

Tuần 26 – Thuốc

thivietvan img - Tuần 26 - Thuốc

Tuần 26 – Thuốc Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lỗ Tấn (1881 – 1936) tên khai sinh là Chu Thụ Nhân, tên chữ là Dự Tại, bút danh là Lỗ Tấn. Ông sinh ra ở phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang trong một gia đình quan lại sa sút. Ông thân sinh ra …

Read More »

Tuần 23 – Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

thivietvan img - Tuần 23 - Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

Tuần 23 – Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà) Hướng dẫn I – ĐỀ BÀI 1. Trong truyện Nhữttg đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi có nêu lên một quan niệm: "Chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc. Rồi trăm sông của …

Read More »