Home / Soạn văn lớp 12 / Soạn văn lớp 12 tập 2 rút gọn

Soạn văn lớp 12 tập 2 rút gọn

Soạn bài: Tuần 35 – Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Tuần 35 – Kiểm tra tổng hợp cuối năm Hướng dẫn I – ĐỀ BÀI Phần trắc nghiệm (3 điểm) 1. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của tính nhân đạo trong truyện ngắn Vợ nhặt? A. Niềm khát khao tổ ấm gia đình. B. Tình thương yêu giữa những người nghèo khổ. C. …

Read More »

Tuần 33 – Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

thivietvan img - Tuần 33 - Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 33 – Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ Hướng dẫn Các câu hỏi 1+2+3 (dựa vào các nội dung sau để điền bảng): 1. Tiếng Việt thuộc họ ngôn ngữ Nam Á. Một số ngôn ngữ có quan hệ họ hàng hay quan hệ tiếp xúc lâu đời …

Read More »

Tuần 32 – Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

thivietvan img - Tuần 32 - Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 32 – Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người và được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ. Hoạt động giao tiếp gồm hai quá trình: tạo lập …

Read More »

Tuần 29 – Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

thivietvan img - Tuần 29 - Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 29 – Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) Hướng dẫn C – Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận 1. Tìm hiểu những ví dụ (SGK, tr.155) và thực hiện các yêu cầu. a) Đối tượng nghị luận và nội dung cụ thể của hai đoạn trích khác nhau nhưng giọng điệu trong lời …

Read More »