Soạn văn lớp 12 tập 2 Archive

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm Hướng dẫn KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

Soạn bài: Ôn tập phần văn học

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Hướng dẫn I. NỘI DUNG ÔN TẬP

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn Hướng dẫn I. NHỮNG NỘI DUNG KIẾN

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học Hướng dẫn

Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm Hướng dẫn TRẢ BÀI KIỂM TRA

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học Hướng dẫn GỢI Ý HỌC

Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Hướng dẫn

Văn bản tổng kết

Văn bản tổng kết Hướng dẫn I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Phong cách ngôn ngữ hành chính Hướng dẫn I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ

Phát biểu tự do

Phát biểu tự do Hướng dẫn Trong cuộc sống thực tế có nhiều tình

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc Hướng dẫn Đôi nét về khái niệm