Home / Soạn văn lớp 12 / Soạn văn lớp 12 tập 2

Soạn văn lớp 12 tập 2

Soạn bài: Ôn tập phần văn học

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Hướng dẫn I. NỘI DUNG ÔN TẬP – Truyện ngắn và tiểu thuyết: Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt, Rừng xà nu, Những đứa con trong gia đình, Chiếc thuyền ngoài xa. – Kịch: Hồn Trương Ba, da hàng thịt. – Văn học nước ngoài: Thuốc, Số phận con người, Ông già và …

Read More »

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn Hướng dẫn I. NHỮNG NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP 1. Các kiểu văn bản đã học – Văn bản tự sự – Văn bản thuyết minh – Văn bản nghị luận – Quảng cáo, bản tin, tiểu sử tóm tắt 2. Những công việc cần để viết một văn bản – …

Read More »

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học Hướng dẫn ĐỀ BÀI THAM KHẢO 1. Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: “Văn chương […] có loại dáng thờ. Có loại không dáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thở …

Read More »

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

bieu cam ve mai truong than yeu 310x165 - Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ Hướng dẫn Bài tập 1 Kẻ bảng vào vở điền nội dung Khái quát lịch sử tiếng Việt và đặc điểm loại hình tiếng Việt Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình đơn lập a) Về nguồn gốc, …

Read More »

Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

hinh anh nu sinh hot girl cap 2 310x165 - Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Hướng dẫn I. NỘI DUNG CƠ BẢN 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là gì? – Là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội. – Chủ yếu được tiến hành bằng ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ viết. – Nhằm mục …

Read More »

Văn bản tổng kết

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 14 310x165 - Văn bản tổng kết

Văn bản tổng kết Hướng dẫn I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG KẾT Văn bản tổng kết gồm hai loại: a) Văn bản tổng kết tri thức: nhằm tổng kết những nội dung cơ bản sau mỗi phần mỗi chương trong học tập, nghiên cứu. Ví dụ: Tổng kết văn.học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm …

Read More »

Phong cách ngôn ngữ hành chính

7128 1494911290046 1013 310x165 - Phong cách ngôn ngữ hành chính

Phong cách ngôn ngữ hành chính Hướng dẫn I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH 1. Văn bản hành chính Các loại văn bản hành chính phổ biến là: – Nghị định, thông tư, thông cáo, quyết định – Báo cáo, biên bản – Đơn, bản khai (khai sinh, lí lịch), bằng cấp, chứng nhận, bản xác …

Read More »

Phát biểu tự do

7293 1494911290065 1020 310x165 - Phát biểu tự do

Phát biểu tự do Hướng dẫn Trong cuộc sống thực tế có nhiều tình huống giao tiếp không phải lúc nào con người cũng chỉ phát biểu những ý kiến mà mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng theo những chủ đề đã định sẵn trước. Phát biểu trong những tình huông như vậy được gọi là phát biểu tự do. …

Read More »

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

7140 1494911290048 1014 310x165 - Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc Hướng dẫn Đôi nét về khái niệm văn hóa Văn lióa theo Từ điển tiếng Việt là “tổng thế nói chung những giá trị vật chát và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử”. Như vậy, văn hóa gồm tất cả những gì do con người sáng …

Read More »