Home / Soạn văn lớp 12 / Soạn văn lớp 12 tập 1 rút gọn (page 4)

Soạn văn lớp 12 tập 1 rút gọn

Tuần 3 – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

thivietvan img - Tuần 3 - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 3 – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 2. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt – Phải biết yêu mến và quý trọng tiếng Việt. Mỗi âm thanh, từ ngữ, quy tắc trong tiếng Việt đều là di sản quý báu …

Read More »

Tuần 2 – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

thivietvan img - Tuần 2 - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Tuần 2 – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Sự trong sáng của tiếng Việt Trải qua hàng nghìn năm tồn tại và phát triển, tiếng Việt đã đạt được phẩm chất trong sáng nhưng yêu cầu gìn giữ sự trong sáng vẫn luôn luôn cần được …

Read More »

Tuần 1 – Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

thivietvan img - Tuần 1 - Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Tuần 1 – Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mở ra trên đất nước ta một thời kì lịch sử mới: thời kì độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa …

Read More »