Home / Soạn văn lớp 12

Soạn văn lớp 12

Soạn bài: Ôn tập phần văn học

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Hướng dẫn I. NỘI DUNG ÔN TẬP – Truyện ngắn và tiểu thuyết: Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt, Rừng xà nu, Những đứa con trong gia đình, Chiếc thuyền ngoài xa. – Kịch: Hồn Trương Ba, da hàng thịt. – Văn học nước ngoài: Thuốc, Số phận con người, Ông già và …

Read More »

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn Hướng dẫn I. NHỮNG NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP 1. Các kiểu văn bản đã học – Văn bản tự sự – Văn bản thuyết minh – Văn bản nghị luận – Quảng cáo, bản tin, tiểu sử tóm tắt 2. Những công việc cần để viết một văn bản – …

Read More »

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học Hướng dẫn ĐỀ BÀI THAM KHẢO 1. Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: “Văn chương […] có loại dáng thờ. Có loại không dáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thở …

Read More »

Soạn bài: Ôn tập phần văn học

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Hướng dẫn Câu 1 Quá trình phát triển của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỉ XX (những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn). (Xem lại phần Ib, Ilb Bài 1: Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến …

Read More »

Soạn bài: Trả bài làm văn số 3

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Trả bài làm văn số 3 Hướng dẫn Trước tiết học này, học sinh cần ôn lại cách làm bài văn nghị luận văn học. Cần nắm lại được đặc điểm yêu cầu về nội dung và hình thức của đề văn ở Bài viết số 3. Nghe lời nhận xét của thầy cô giáo trên lớp và …

Read More »

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận Hướng dẫn I. LUYỆN TẬP TRÊN LỚP Bài tập 1 Nhắc lại các thao tác lập luận đã học cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác. Các thao tác lập luận đã học là chứng minh, giải thích, phân tích, so sánh, bác bỏ …

Read More »

Soạn bài: Trả bài làm văn số 1

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Trả bài làm văn số 1 Hướng dẫn Trước tiết học này, học sinh cần ôn lại cách làm bài văn chính luận đã học. Cần nắm lại được đặc điểm yêu cầu về nội dung và hình thức của đề văn ở Bài viết số 1. Nghe lời nhận xét của thầy cô giáo trên lớp và …

Read More »

Soạn bài: Tuần 35 – Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Tuần 35 – Kiểm tra tổng hợp cuối năm Hướng dẫn I – ĐỀ BÀI Phần trắc nghiệm (3 điểm) 1. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của tính nhân đạo trong truyện ngắn Vợ nhặt? A. Niềm khát khao tổ ấm gia đình. B. Tình thương yêu giữa những người nghèo khổ. C. …

Read More »