Home / Soạn văn lớp 11 / Soạn văn lớp 11 tập 2 rút gọn

Soạn văn lớp 11 tập 2 rút gọn

Tuần 32 – Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 6 310x165 - Tuần 32 - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 32 – Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận Hướng dẫn 1. Tìm hiểu sự vận dụng các thao tác lập luận bằng việc phân tích đoạn văn trích trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân. a) Đoạn văn trích nói về sự ảnh hưởng Pháp đối với các nhà thơ …

Read More »

Tuần 30 – Phong cách ngôn ngữ chính luận

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 7 310x165 - Tuần 30 - Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 30 – Phong cách ngôn ngữ chính luận Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ngôn ngữ chính luận là ngôn ngữ được dùng trong các văn bản chính luận hoặc lời nói miệng (khẩu ngữ) trong các buổi hội nghị, hội thảo, nói chuyện thời sự,… nhằm trình bày, bình luận, đánh giá …

Read More »