Home / Soạn văn lớp 10

Soạn văn lớp 10

Soạn bài: Ôn tập phần Làm văn

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập phần Làm văn Hướng dẫn Câu 1. Đặc điểm của các kiểu văn bản. 1. Tự sự – Trình bày các sự việc (sự kiện) có quan hệ nhân quả diễn đến kết cục, biểu lộ ý nghĩa. – Mục đích: biểu hiện con người quy luật đời sống, bày tỏ tình cảm thái độ. 2. …

Read More »

Soạn bài: Tổng kết phần Văn học

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Tổng kết phần Văn học Hướng dẫn A. Tổng kết khái quát về văn học Việt Nam (câu 1) Văn học Việt Nam gồm 2 bộ phận lớn: – Văn học dân gian – Văn học viết Hai bộ phận lớn này với những đặc điểm riêng và đặc điểm chung. Đặc điểm chung: Ảnh hưởng truyền thông …

Read More »

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt Hướng dẫn Bài tập 1 – Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin giữa mọi người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (dạng nói hoặc dạng viết), nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, về tình cảm, về hành động. …

Read More »

Soạn bài: Phương pháp thuyết minh

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Phương pháp thuyết minh Hướng dẫn I. Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh Để làm tốt một bài văn thuyết minh thì người làm bài phải nắm vững phương pháp thuyết minh, không thể khác được. II. Một số phương pháp thuyết minh 1. Một số phương pháp thuyết minh đã học Học sinh tự xác …

Read More »

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 7 310x165 - Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Lập dàn ý bài văn thuyết minh Hướng dẫn Nhìn chung, bài. văn thuyết minh có 3 phần như sau: a) Mở bài Giới thiệu chung một cách khái quát về đối tượng cần thuyết minh. Có nhiều cách giới thiệu: Có thể nêu nhận xét khái quát, nêu một ấn tượng đặc biệt sâu sắc, dẫn một câu nói …

Read More »

Tuần 18 – Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

7334 1494911290066 1020 310x165 - Tuần 18 - Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Tuần 18 – Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Văn bản thuyết minh nhằm giới thiệu, trình bày chính xác, khách quan về cấu tạo, tính chất, quan hệ, giá trị,… của một sự vật, hiện tượng, một vấn đề nào đó. Có nhiều …

Read More »