Soạn Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Archive

Soạn bài: Ôn tập cuối học kì II

Soạn bài: Ôn tập cuối học kì II Hướng dẫn Tiết 1 1. Ôn

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Hướng dẫn

Soạn bài: Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Soạn bài: Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn Hướng dẫn 2.

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Đề bài:

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Hướng dẫn

Soạn bài: Tập đọc: Ăng – co Vát

Soạn bài: Tập đọc: Ăng – co Vát Hướng dẫn 1. Ăng-co Vát được

Soạn bài: Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Soạn bài: Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn Hướng dẫn 1.

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Đề bài:

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Du lịch – Thám hiểm

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám

Soạn bài: Ôn tập giữa học kì II

Soạn bài: Ôn tập giữa học kì II Hướng dẫn Tiết 1 1. Ôn