Bài văn mẫu hay lớp 9 Archive

Bình luận câu nói: Qua một nỗi lòng, một cảnh ngộ, một sự việc của nhân vật, nhà văn muốn đối thoại với các bạn về một vấn đề nhân sinh

Bình luận câu nói: Qua một nỗi lòng, một cảnh ngộ, một sự việc

Dàn ý Nêu cảm nghĩ về truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng lớp 9

Dàn ý Nêu cảm nghĩ về truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng lớp 9

Phân tích nhân vật ông Sáu truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Đề bài: Phân tích nhân vật ông Sáu truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn

Phân tích nhân vật bé Thu trong tác phẩm Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Đề bài: Phân tích nhân vật bé Thu trong tác phẩm Chiếc lược ngà

Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân

Đề bài: Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim

Phân tích về nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê

Đề bài: Phân tích về nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa

Phân tích nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao

Đề bài: Phân tích nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của

Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ

Đề bài: Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong "Chuyện chức phán sự

Phân tích nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long

Đề bài: Phân tích nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa

Phân tích nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

Đề bài: Phân tích nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam

Phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

Đề bài: Phân tích “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm

Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

Đề bài: Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận Bài