Bài văn mẫu hay lớp 9 Archive

Cảm nghĩ về mái trường thân yêu

Cảm nghĩ về mái trường thân yêu Bài làm Với cuộc đời mỗi người,

Bình luận câu nói: Qua một nỗi lòng, một cảnh ngộ, một sự việc của nhân vật, nhà văn muốn đối thoại với các bạn về một vấn đề nhân sinh

Bình luận câu nói: Qua một nỗi lòng, một cảnh ngộ, một sự việc

Phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Bài làm Trong

Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh Bài

Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện “Chiếc lược ngà”

Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện

Phân tích bài thơ Nói Với Con của Y Phương

Phân tích bài thơ Nói Với Con của Y Phương Bài làm Hình ảnh

Phân tích bài thơ Viếng Lăng Bác của Viễn Phương

Phân tích bài thơ Viếng Lăng Bác của Viễn Phương Bài làm Thi phẩm

Cảm nhận của em về bài thơ Sang Thu của Hữu Thỉnh

Cảm nhận của em về bài thơ Sang Thu của Hữu Thỉnh Bài làm

Phân tích bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải

Phân tích bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải Bài làm Không

Bàn về lợi ích và hứng thú của việc tự học

Bàn về lợi ích và hứng thú của việc tự học Bài làm Tôi

Vẻ đẹp của hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong Chiều tối và Từ ấy

Đề bài: Hãy phân tích vẻ đẹp của hình tượng người chiến sĩ cách

Một lần em trót đọc nhật kí của bạn

Một lần em trót đọc nhật kí của bạn Gợi ý Tuấn là bạn