Bài văn mẫu hay lớp 8 Archive

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 

Đề bài: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh  Bài làm Thuyết minh

Văn học và tình thương – Bài tập làm văn số 7 lớp 8

Đề bài: Văn học và tình thương – Bài tập làm văn số 7

Tuổi trẻ và tương lai của đất nước

Đề bài: Tuổi trẻ và tương lai của đất nước Bài làm Tuổi trẻ

Hãy nói không với các tệ nạn – Bài tập làm văn số 7 lớp 8

Đề bài: Hãy nói không với các tệ nạn – Bài tập làm văn số

Dựa vào văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn với vận mệnh của đất nước

Đề bài: Dựa vào văn bản “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ” hãy

Câu nói của M. Go-rơ-ki: “Hãy yêu sách nó là nguồn kiến thức chỉ có kiến thức mới là con đường sống” gợi cho em suy nghĩ gì?

Đề bài: Câu nói của M. Go-rơ-ki: “Hãy yêu sách nó là nguồn kiến

Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ của học và hành

Đề bài: Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử

Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam

Đề bài: Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam Bài làm Thuyết minh

Thuyết minh về cách làm chiếc bánh chưng 

Đề bài: Thuyết minh về cách làm chiếc bánh chưng  Bài làm Thuyết minh

Nêu quan điểm của em về Tình bạn

Đề bài: Nêu quan điểm của em về Tình bạn Bài làm Nêu quan

Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam

Đề bài: Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam Bài làm Thuyết minh

Thuyết minh về chiếc mũ bảo hiểm

Đề bài: Thuyết minh về chiếc mũ bảo hiểm Bài làm Thuyết minh về