Bài văn mẫu hay lớp 7 Archive

Hãy nói lên ý nghĩa của câu nói Lời nói gói vàng và câu nói Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

  Đề bài: Dân gian có câu "Lời nói gói vàng"  đồng thời lại

Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng. Hãy tìm hiểu người xưa muốn nhắn nhủ điều gì qua câu ca dao ấy? 

Đề bài: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương

Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua hai dòng thơ này?

Đề bài: Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày

Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công

Đề bài: Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành

Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích! 

Đề bài: Lâu nay, một số bạn trong lớp em có phần lơ là

Hãy chứng minh đời sống của chúng ta đã bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường sống

Đề bài: Hãy chứng minh đời sống của chúng ta đã bị tổn hại

Hãy trình bày lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ 

Đề bài: Hãy trình bày lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của

Chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta

Đề bài: Chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của

Dân gian ta có câu tục ngữ: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nhưng có bạn lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng. Em hãy viết bài văn chứng minh ý kiến trên

Đề bài: Dân gian ta có câu tục ngữ: "Gần mực thì đen, gần

Chứng minh rằng mỗi chúng ta đều cần thực hành tốt lối sống tiết kiệm 

Đề bài: Chứng minh rằng mỗi chúng ta đều cần thực hành tốt lối

Nghị luận chớ nên tự phụ

Đề bài: Nghị luận chớ nên tự phụ Bài làm Nghị luận chớ nên

Biểu cảm của em về một loài cây mà em yêu thích

Đề bài: Biểu cảm của em về một loài cây mà em yêu thích