Bài văn mẫu hay lớp 12 Archive

Tóm tắt vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt

Tóm tắt vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt Bài làm Hồn Trương

Bình luận ý kiến: Cuộc sống trong ngôn từ lâu dài hơn chính bản thân đời người

Bình luận ý kiến: Cuộc sống trong ngôn từ lâu dài hơn chính bản

Phân tích cách kết thúc của truyện Vợ nhặt và cách kết thúc truyện Rừng xà nu

Phân tích cách kết thúc của truyện Vợ nhặt và cách kết thúc truyện

Cảm nhận của anh chị về hình tượng Mị trong đêm cởi trói cho A Phủ

Cảm nhận của anh chị về hình tượng Mị trong đêm cởi trói cho

Cảm nhận của anh/chị về chi tiết nồi “chè khoán” của bà cụ Tứ và “xương rồng luộc chấm muối” trong lời kể của nhân vật người đàn bà hàng chài

Cảm nhận của anh/chị về chi tiết nồi “chè khoán” của bà cụ Tứ

Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân

Đề bài: Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn

Phân tích truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn

Phân tích tác phẩm Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành

Đề bài: Phân tích tác phẩm Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung

Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu

Đề bài: Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn

Phân truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài Bài

Phân tích tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ

Đề bài: Phân tích tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu

Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân

Đề bài: Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Bài